Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Ventilerade golv

Flexibel bygghöjd från 23 mm

Jape ventgolv med låg bygghöjdJape Ventgolv kan användas i alla utrymmen, både vanliga torra rum och våtutrymmen. Övergolvet såsom spånskiva, parkettgolv eller flytspackel, läggs direkt på distansmattan för lägsta möjliga bygghöjd eller med cellplast i golvet för att uppnå en viss bygghöjd. Om betongytan är grovgjuten och ojämn behöver den avjämnas med flytspackel innan det ventilerade golvet läggs.

Golvkanal monteras både på till- och frånluftssidan. Luften leds ner i golvet via ett tilluftsdon med utbytbart filter. Golvkanalen är lika hög som distansmattan och medför därmed ingen extra bygghöjd.

Bygghöjder: 
Parkett              14 mm
Stegljudsdämp    2 mm
Distansmatta       7 mm
Totalt:               23 mm

Golvmatta           2 mm
Spånskiva         16 mm
Stegljudsdämp    2 mm
Distansmatta       7 mm
Totalt:               27 mm

Golvmatta            2 mm
Flytspackel         25 mm (knopparnars volym motsvarar 1,5 mm)
Distansmatta        7 mm
Totalt:                34 mm