Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Energi

Lägre energiförbrukning med Jape Ventgolv

Många tror att ett mekaniskt ventilerat golv kostar energi, att den uppvärmda luften man ventilerar ut blir en förlust. Men faktum är att det helt tvärt om, energiförlusten blir mindre och huset blir mer energieffektivt av ett Jape Ventgolv.

Energiförluster i ett hus.
Ca 15 % av ett hus totala energiförlust sker via grund och platta. Med ett Jape Ventgolv minskas denna förlust med lite mer än 20 %. Detta motsvarar en isolering med cellplast på ca 20 mm.

Energiförlust hus.jpg

Bilden visar en vedertagen fördelning av energiförluster i ett hus. Detta kan givetvis variera beroende på vilken isoleringsförmåga de olika byggnadsdelarna har samt typ av ventilation.

Uppvärmd inomhusluft möter kylan från marken.
Normal inomhustemperatur är kring 22 °C. Nederdelen av en oisolerad betongplatta håller i princip samma temperatur som omgivande mark, vilket är samma som årsmedeltemperaturen för just denna plats. I södra Sverige är det kring 8 °C. Ju högre upp i plattan desto mer värmer inomhusluften upp betongen. Yttemperaturen ligger kring 18 °C.

Luft som har låg specifik värmekapacitet kyls ned relativt snabbt när den kommer ner i golvet, efter en till två meter in i det ventilerade golvet har luften kylts ner till betongytans temperatur, sedan håller luften samma temperatur resten av sin färd genom golvet.

Namnlöst-1.pngDiagrammet visar en schematisk bild hur luftens temperatur sjunker i sin färd genom golvet. Efter en viss sträcka når luften en jämnviktstemperatur. Denna sträcka varierar beroende på area, luftflöde, inomhustemperatur, övergolv etc.

Förhållandena är inte riktigt samma längs ytterkanterna av betongplattan på grund av påverkan av utomhustemperaturen under olika årstider. I stora betongplattor blir energibesparingen något lägre eftersom det byggs upp en ”värmekudde” under huset som ger en isolerande effekt.

Om man jämför en oisolerad platta med en modern betongplatta med isolering under så är det inte alls denna temperaturskillnad eftersom betongskiktet är på den varma sidan. Detta gör att en rätt isolerad betongplatta klarar sig fuktmässigt.

Energibesparing
I en betongplatta som är 8 x 10 meter minskas energiförlusten med ca 500 kWh/per år. Kostnaden för denna energi är beroende på vilken typ av uppvärmning byggnaden har. Fläkten som används i ett Jape Ventgolv är på 25 W, den årliga energiförbrukningen för den blir ca 220 kWh i el. Så även om man räknar bort driften av fläkten så blir det en besparing i antal kilowattimmar med ett Jape Ventgolv.

Energibesparingen varierar från fall till fal beroende på de förutsättningar den enskilda byggnaden har. Siffrorna vi presenterar är baserade på en beräkningsmodell framtagen av Jan Akander, Högskolan Gävleborg.