Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

P-märkt

Kvalitetssäkring hela vägen till ett färdigt golv

P-märkeJape Ventgolv har varit ett P-märkt system sedan 2005, numera det enda P-märkta ventilerade golvet på marknaden.

P-märket är RISE Research Institutes of Sweden egna certifieringsmärke som innebär kvalitetssäkring från projektering till färdigt golv. Jape Ventgolv är P-märk enligt RISE certifieringsregler SPCR 012. Alla ställda krav måste uppfyllas för att det installerade golvet ska kunna förses med P-märket.

Oavsett om installationen till slut blir P-märkt eller inte så gör vi ingen skillnad på hur vi hanterar projektet. Det är alltid samma rutiner och strävan efter en hög kvalitet som ger dig som kund trygghet i projektet.

 

Kriterier för funktionsgaranti och P-märkning:

Det aktuella projektet ska vara:
• Projekterat av Jape Ventgolv AB eller annan godkänd projektör.
• Levererat av Jape Ventgolv AB som objektsanpassat materialpaket.
• Monterat av utbildad och godkänd montör.
• Monterat enligt monteringsanvisning och ev. detaljritningar.
• Kontrollerat och godkänt av behörig funktionskontrollant.
• Kopplat till en separat fläkt (dvs ej byggnadens allmänna ventilation) och driftlarm installerat.

Följande dokument ska vara inskickade till Jape Ventgolv AB
• Egenkontroll, ifylld av både montör och funktionskontrollant.
• Relationsritning

Följande dokument skickas till fastighetsägare/förvaltare
• Intyg, P-märkt mekaniskt ventilerat golv.
• Drift- och skötselinstruktioner med P-märke
• Kopia på egenkontroll och relationsritning.

Krav på brukaren för tio års funktionsgaranti.
• Funktionstest och byte av filter vart annat år.

Jape Ventgolv AB marknadsför även andra ventilerade lösningar, exempelvis ventilerad EW-grund. Observera att de inte omfattas av P-märkningen.

Mer om RISE certifieringsregler.