Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

P-märkt

Kvalitetssäkring hela vägen till ett färdigt golv

P-märkeJape Ventgolv har varit ett P-märkt system sedan 2005, numera det enda P-märkta ventilerade golvet på marknaden.

P-märket är RISE Research Institutes of Sweden egna certifieringsmärke som innebär kvalitetssäkring från projektering till färdigt golv. Jape Ventgolv är P-märk enligt RISE certifieringsregler SPCR 012. Alla ställda krav måste uppfyllas för att det installerade golvet ska kunna förses med P-märket. 

Kriterier för funktionsgaranti och P-märkning:

Det aktuella objektet ska vara:
• Projekterat av Jape Ventgolv AB eller annan godkänd projektör.
• Levererat av Jape Ventgolv AB som objektsanpassat materialpaket.
• Monterat av utbildad och godkänd montör.
• Monterat enligt monteringsanvisning och ev. detaljritningar.
• Kontrollerat och godkänt av behörig funktionskontrollant.

Följande dokument ska vara inskickade till Jape Ventgolv AB
• Egenkontroll, ifylld av både montör och funktionskontrollant.
• Relationsritning

Följande dokument skickas till fastighetsägare/förvaltare
• Intyg, P-märkt mekaniskt ventilerat golv.
• Drift- och skötselinstruktioner med P-märke
• Kopia på egenkontroll och relationsritning.

Krav på brukaren för tio års funktionsgaranti.
• Funktionstest och byte av filter vart annat år.

Jape Ventgolv AB marknadsför även andra ventilerade lösningar än Jape Ventgolv. Observera att dessa inte omfattas av P-märkningen.

Mer om RISE certifieringsregler.