Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Miljömärkning

Bra material med miljöhänsyn

Jape Ventgolv är registrerat och miljöbedömt av de tre största aktörerna i Sverige. SundaHus, Basta och Byggvarubedömningen. Till grund för dessa bedömningar finns en byggvarudeklaration enligt kretsloppsrådets riktlinjer.

 

Bedömning   

 sundahus

 A

Sundahus är ett oberoende företag som säljer strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Syftet är att fasa ut farliga ämnen från byggnadens hela livscykel. A är högsta betyg på Sundahus. www.sundahus.se 
 
Basta
 
  BASTA är ett icke vinstdrivande företag som har syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Databasen är fri att använda och alla kan söka produkter. www.bastaonline.se

 

 

 accepterasAccepteras

Byggvarubedömningen drivs av en ekonomisk förening. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

www.byggvarubedomningen.se