Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Produkter & lösningar

Så här fungerar ett Jape Ventgolv

jape_ventgolv_princip.jpgI ett Jape Ventgolv sugs luften från en hel väggsida ner i spalten mellan betongytan och distansmattan till en parallell vägg på andra sidan av rummet. På vägen genom golvet tar luften med sig t.ex. fukt, emissioner, lukt, radon mm, som kan finnas i och på betongens yta. I och med att man suger luften från ”vägg till vägg” får man en så kallad linjär strömning av luften vilket medför att hela golvet blir ventilerat samt att det råder undertryck i hela golvet.

Jape Ventgolv har tryckutjämnande kanaler både på tilluftsidan och på frånluftsidan. Man får jämnt tryck över hela golvets bredd. Jape Ventgolv är ett mycket flexibelt mekaniskt ventilerat golv som ger stora möjligheter. Systemet kan anpassas efter alla önskemål, exempelvis golv med hög eller låg bygghöjd, våtutrymmen, väggar mm.


Ventilerade golv

Jape Ventgolv kan användas i alla typer av rum, även våtutrymmen. Bygghöjden är flexibel och anpassas efter det behov som finns. Från det lägsta möjliga, 23 mm med parkett direkt på distansmattan, upp till valfri bygghöjd med hjälp av cellplast.

Ventilerade väggar

I en ventilerad vägg används samma material och samma princip som för ventilerade golv. Väggar kan kopplas ihop med golv eller ventileras separat. Väggen byggs igen med stålreglar och gipsskivor.

Unika detaljer

Ett Jape Ventgolv har många unika detaljer som är avgörande för en bra funktion och hög kvallité.

Jape Rökpuff

Jape Rökpuff är ett helt nytt verktyg för att skapa rök. Den kan användas för att kontrollera ventilation och upptäcka läckage och drag i en byggnad. Röken är helt ofarlig och luktar i princip ingenting.