Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Kostnad

Materialpaket Jape Ventgolv

Inget golv är det andra likt, därför projekteras varje enskilt objekt och anpassat materialpaket offereras. Det är viktigt att vi får så bra underlag som möjligt innan vi påbörjar projekteringen, se kontakt/förfrågan vilket underlag vi behöver

Kostnaden hamnar på ett normalt golv kring 240 kr/m² (300 kr/m² inkl moms) ± 20% beroende på storlek och avgränsande väggar. Ju mer väggar desto mer tätningsmaterial och kanaler går det åt. Vid små rum och många avgränsande väggar ökar m²-kostnaden upp till 20% och i vissa fall mer. Exempel på sådana ytor är rum i källare med murade väggar som står mot underlaget. Stora ytor som idrottshallar, skolsalar och liknande ligger i det nedre spannet. Bostadshus där hela eller större delen av ytan ventileras ligger kring normalkostnaden.

I materialpaketet ingår:
- Distansmatta
- Tätningar
- Kanaler vid till- och frånluftsidorna
- Tilluftsdon och sugpunkter

Utöver m²-kostnaden tillkommer fläktpaket. Det är ungefär samma fläktpaket till 20 m² som det är till 200 m². Denna kostnad ligger kring 6000-7000 kr (7500-8750 kr inkl moms) och är beroende på hur många sugpunkter och hur mycket rördragning som behövs. Vid ytor större än 200 m² krävs det fler fläktar eller en större gemensam fläkt.

I fläktpaket ingår:
Fläkt
Spirorör och rördetaljer
Tryckvakt och larmlampa

För att ett Jape Ventgolv ska bli P-Märkt behövs det 2 kontroller. Täthetstest innan övergolv läggs och slutkontroll/injustering när allt är klart. Dessa kontroller utförs av någon av våra behöriga kontrollanter. 


 Exempel på materialkostnad för olika ytor:

Ventilerad yta, m² 26 34 48 64 74 97 118
Pris komplett materialpaket    17 500 kr    19 000 kr    22 500 kr 29 500 kr    33 500 kr    37 500 kr    48 500 kr
Frakt      1 000 kr    2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr   2 000 kr   2 000 kr       2 000 kr
Täthetskontroll       4 000 kr       4 000 kr       4 000 kr 4 000 kr       4 000 kr       4 000 kr   4 000 kr
Slutkontroll/injustering       4 000 kr       4 000 kr       4 000 kr 4 000 kr       4 000 kr       4 000 kr       4 000 kr
Summa    23 500 kr    25 000 kr    29 500 kr 36 400 kr    40 500 kr    44 500 kr    55 500 kr


Dessa exempel är baserade på golvyta med enstaka avgränsande väggar. Priser inkl. moms. Fraktkostnad är ungefärlig och gäller för Götaland och Svealand. Kostnader för kontroller kan variera och faktureras av kontrollanten direkt till beställare eller montör. Slutkontroll/injustering kan utföras samtidigt som täthetskontrollen om fläkt, driftvakt och rördragning är fast installerade, detta innebär ett besök mindre och därmed lägre kostnad. Komplett materialpaketet ingår även fläktpaketet med Jape Fasadfläkt, driftvakt, rör och rördetaljer. 80 mm spirorör som sugpunkter. Ovanstående priser ska ses som en vägledning, exakt offert tas fram för varje enskilt projekt.

Tabell uppdaterad 2023-06-13