Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Behov/problem

När behövs ett mekaniskt ventilerat golv?

Problem som ett Jape Ventgolv kan åtgärdaEtt mekaniskt ventilerat golv installeras för att avlägsna fukt och andra föroreningar bort från betongytan. Det rör sig framför allt om fukt och det fukten har ställt till med, bland annat lukt från mögel och tryckimpregnerat trä, emissioner från lim och flytspackel. Men även problem som inte är fuktrelaterade såsom radon från både mark och material samt lukt från tidigare verksamhet exempelvis oljeskadade industrigolv. 

 

Fukt
- Kapillärt - Fukt från mark sugs upp i betongplattan
- Kondens - Fuktig luft kondenserar på kalla ytor.
- Läckage - Fritt vatten från vattenledningar, avlopp, dagvatten och översvämning.
- Byggfukt - Fukt i konstruktionen sedan byggtiden.

Vanligen är det inte fukten i sig man märker av utan de problem och skador som fukten ställer till med i form av lukt och emissioner. Det är just fukt i kombination med organiska material som är det stora problemet, det blir mögel- och rötangrepp. Oisolerade betongplattor eller betongplattor med överliggande isolering är särskilt utsatta.

Lukt och emissioner
- Mikrobiell – från mögel och bakterier.
- Kemisk- från t.ex. tryckimpregnerat virke, eldningsolja, flytspackel.

Fukten skapar med tiden problem med lukt och emissioner. Organiska material som exempel trä får mikrobiell påväxt som avger både lukt och emissioner. Tryckimpregnerat virke avger en kemisk lukt som även kan luktsmitta kringliggande material. Flytspackel och golvlim kan avge emissioner.


Radon
- Markradon
- Materialradon

Radon från marken kommer in i huset framför allt genom sprickor i betongen. Tätning av dessa sprickor tillsammans med ett ventilerat golv är en betydligt mer kontrollerad åtgärd jämfört med en radonsug. Materialradon kommer framförallt från lättbetong, sk. blåbetong.

Komfort
- Varmare golv

Eftersom rumstempererad inomhusluft leds ner i golvet blir det också varmare. Mätningar visar att temperaturen sjunker ca 2°C på ett 10 m långt golv. Det fungerar lite som en värmeväxlare innan luften går ut ur byggnaden. Man får även en mer ombonad känsla i exempelvis ett källarrum då man kan ha parkett på golvet och gips på ytterväggarna utan att riskera fuktskador.