Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Vanliga frågor FAQ

Frågor och svar om Jape Ventgolv

Här har vi samlat vanliga och ovanliga frågor som vi brukar svara på. Är det någon fråga du saknar eller ett svar som behöver utvecklas mer så är du välkommen att kontakta oss. Kontakt/förfrågan 

Kategorier:

Behov, val av åtgärd Montering Förslag, Offert
  Radon Övergolv Kostnader
    Golvvärme Leverans
Ventilerade golv   Material
Ventilerade väggar Underlag (btg), förberedelser Kontroller och P-märkning
Angränsande ytor och konstruktioner Fläkt och ventilation Underhåll, drift och skötsel
    Övrigt

 


Behov, val av åtgärd

Jag behöver veta om mitt hus behöver ett ventilerat golv.
- Vårt råd är att kontakta en besiktningsman som kan göra en besiktning, då får ni reda på vilken typ av åtgärd som är lämplig och i vilken omfattning. Många av de företag som gör funktionskontroller av Jape Ventgolv har den tjänsten. Generellt kan man säga att om det är en riskkonstruktion (exempelvis en oisolerad betongplatta) eller om man misstänker eller upplever problem med fukt, lukt, emissioner eller radon så har man behov av ett mekaniskt ventilerat golv. Se mer info under Behov/Problem.

Kan ni komma till mitt hus och göra en besiktning?
- Nej, vi gör inga besiktningar men många av de kontrollanter vi rekommenderar har även den verksamheten. Hör av dig så förmedlar vi kontaktuppgifter till en kontrollant i närheten.

Jag har inte så mycket fukt, behöver jag då ett Jape Ventgolv?
- Det är en svår fråga att svara på. Misstänker man fuktproblem så är det troligt att det behövs. Vårt råd är att låta en expert göra en fuktutredning. I vissa fall kan det verka att det inte finns något fuktproblem men det kan uppstå problem om man exempelvis lägger trägolv, plastmatta eller isolerar direkt på en oisolerad betongplatta. Man skapar en sk riskkonstruktion. Man kan även ha ett ventilerat golv av andra anledningar, tex problem med lukt, emissioner och radon eller om man bara vill höja komforten.

Vi har ett 70-tals hus med ett golv som har blivit klassat som riskkonstruktion. Golvet är uppbyggt så här, uppifrån och ner: 20 mm spånskiva, 50 mm cellplast, Plastfolie, Sandavjämning, Betongplatta. Skulle ert golvsystem kunna funka här?
- Ja, det skulle funka alldeles utmärkt. Golvet kommer då inte längre bli klassad som en riskkonstruktion. Eftersom ni har sand i golvet är det troligen en ojämn grovgjuten betongplatta. Då måste man avjämna med flytspackel innan det ventilerade golvet läggs. Sedan lägger man cellplast på distansmattan för att komma upp till rätt höjd igen.

Vi har problem med fukt längst ner på en yttervägg i vår källare. Huset är omdränerat för ca 7 år sen, men fortfarande blir det en rand med någon vit utfällning längst ner. Har ni något tips på vad man kan göra åt detta?
- Det är ett ganska klassiskt problem du har. Även om väggen är dränerad och är torr så är betongplattan fuktig. Fukten går kapillärt från betongplattan upp i väggen där den avdunstar när den når ytan. Ofta är det 10 – 15 cm upp från golvet. Kvar blir salt- och kalkkritaller och cementen försvagas och vittrar. Ett Jape Ventgolv kan vara en bra lösning för din källare. Då ventilerar man bort all fukt som kan göra skada. Man kan även ventilera väggarna, helt eller bara upp en bit där problemen syns. Det kan räcka med att bara ventilera golven eftersom golvet blir torrare och då kommer fukttransporten upp i väggarna minska, men det kan ta relativt lång tid innan fukten är borta i väggarna om man väljer att åtgärda enbart golven.

Vet inte om jag behöver en fläkt, kan jag förbereda så jag kan koppla till en senare om det behövs?
- Ja, det kan man. Dock inget vi rekommenderar. Alla detaljer i golvet monteras såsom distansmatta, tätningar och golvkanaler samt stosar till tilluftsdon och sugpunkter. Dessa tätas så att det i princip blir ett förseglat golv (läs mer under frågan kring detta). Frågan är då hur man kontrollerar när och om det behövs köra i gång ventilationen i golvet.


Radon

Jag har problem med för hög halt radon, hjälper Jape Ventgolv mot det?
- Ja, ett Jape Ventgolv tar hand den radon som kommer från betongplattan eller källarvägg in i spalten och ventilerar ut den. Radonet kommer alltså aldrig in i rummet. Jämfört med en radonsug så är ett ventilerat golv en mer kontrollerad lösning. Radon från marken kommer bara in via luftrörelser, exempelvis genom sprickor längs väggar och kring rör. Därför är det viktigt åtgärda och täta dessa springor med exempelvis Jape Tätband 100 mm. Jape Ventgolv kan även användas för att åtgärda radon från material, sk blåbetong.

Hur mycket kan man sänka radonhalten med ett Jape Ventgolv?
- Det beror helt och hållet på var radonet kommer från. Med ett korrekt installerat Jape Ventgolv blir golvet eller väggen helt avskärmad från innemiljön och därmed kan det inte komma ut någon radon ut i rummet, den följer med luftströmmen ut ur huset. Radonet kan komma in i huset via andra vägar och det är viktigt att även detta tätas.


Ventilerade golv

Kan man ha Jape Ventgolv i badrum?
- Man kan ha ventilerat golv i samtliga ytor i ett hus. Man bör dock inte ha tilluft ner i golvet i våtutrymmen som badrum, dusch eller tvättstuga. Men däremot frånluftsidan där sugpunkten är placerad. Ofta försöker man koppla ihop våtutrymmet med ett angränsande rum. Om man måste ta in luften i ett våtutrymme kan man ta den från ett angränsande rum via ett tilluftsdon vägg.

Kan man koppla ihop flera rum?
- Ja, man kan seriekoppla flera rum antingen genom dörrhål eller under väggar. Detta för att få en effektiv ventilering av en större yta med färre sugpunkter och minimera rördragning. En vägg tvärs flödesriktningen kan vara upp till 4/5 av golvets bredd, dvs är rummet 5 meter brett med ett en meter bred passage blir hela ytan ventilerad. I vissa fall behöver extra passage genom vägg tas upp. Man kan även koppla ihop väggar och golv.

Vad är det för skillnad på ventilerade golv med reglar och skruvar och Jape Ventgolv.
- Ett golv med reglar (i vissa fall spånskiva) och skruvar är vad vi kallar ett högbyggt golv och det finns ett antal stora skillnader. Här några av dem:

 • Högre bygghöjd. Höjden på reglarna medför en bygghöjd på minst 75 mm, 90 mm om man ska ha parkett. Lägsta bygghöjd för Jape Ventgolv är 23 mm med parkett som övergolv.
 • Trä i luftspalten. Träreglar och spånskivor i den ventilerade spalten medför en risk för mögelpåväxt. Exempelvis om fläkten står stilla eller under perioder med hög luftfuktighet. Jape Vengolv har bara fukttåliga oorganiska material.
 • Inget tätt skikt. Övergolvet (dvs spånskivan) är helt avgörande för att golvet ska vara tätt. Tätningar sker mot angränsande väggar vilket ställer höga krav på att även dessa ska vara täta i nederkant. Stor risk för luftläckage i denna typ av golv. Jape Vengolv har en distansmatta som tätt skikt och avskärmar övrigt material från betongytan. Alla tätningar sker mot betongytan
 • Stor luftvolym. Luftvolymen är minst det dubbla och upp till 3 ggr stor, jämfört med en distansmatta. Det är svårare att ha kontroll över en stor mängd luft och det ger en högre omsättning på luften och därmed krävs en större fläkt. Den stora volymen innebär även att tryckfallet är förhållandevist lågt och luften fördelar inte ut sig på samma sätt som i ett Jape Ventgolv.
 • Underlaget behöver inte vara helt jämt och plant. Högbyggda golv med skruvar kan monteras direkt på en grovgjuten betongyta. Det kan dock inte vara allt för ojämnt för då är risken att skruvarna skadas när de förankras på en sned yta. Detta är, som vi ser det, den enda positiva egenskapen för ett högbyggt golv.
 • Högre materialkostnad. Även om man räknar med en avjämning med flytspackel så är materialkostnaden för de högbyggda golven högre än för Jape Ventgolv.
 • Längre monteringstid. Det tar ungefär 3 ggr så lång tid att montera ett högbyggt golv än ett Jape Ventgolv.
 • Funktionskontroll går inte att göra förrän golvet är helt klart
 • Eftersom det saknas ett tätt skikt kan inte täthetskontrollen göras förrän hela installationen är färdigställd, då är det oftast mycket svårt att göra en kompletterande tätning.
 • Svårt att få tätt kring väggar. Tätningar sker mot angränsande väggar vilket ökar risken för läckage.

Vilka garantier lämnar ni på Jape Ventgolv?
- Alla golv som blir P-märkta lämnar vi 10 års funktionsgaranti. Det innebär att vi garanterar att luft strömmar i spalten under denna period. Förutsättningen är även att funktionstest och rengöring av filter sker minst en gång vart annat år. Fläkten har en produktgaranti på 2 år.

Hur stor yta kan man ventilera?
- Det finns egentligen ingen begränsning på den totala ytan men de enskilda komponenterna kan ventilera olika mycket. En fläkt (Jape Fasadfläkt och den invändiga Jape Radialfläkt) kan ta upp till 200 m². Vid större ytor kan man använda flera fläktar eller en fläkt med högre kapacitet, ex en kanalfläkt. Varje sugpunkt, cirkulär 80 mm, kan ta upp till ca 70 m², den rektangulära Jape Punktsug tar upp till ca 50 m². Tilluftsdonen tar upp till ca 35 m². Vid projekteringen utformar och anpassar vi detta för det aktuella projektet så det är inget som en beställare eller montör behöver tänka på så länge ritningen följs.

Kan man ta in luft från ett badrum?
- Man försöker undvika tilluft i våtutrymmen. Ibland kan man lösa det genom att placera frånluftsidan i våtutrymmet och tilluftssidan i ett annat rum och seriekoppla rummen. Alternativt kan man ta luften från ett angränsande torrt utrymme. I sällsynta fall när man inte har några andra alternativ så kan man ta in luften en bit upp från golvet i en torr del av våtutrymmet, exempelvis via en liten förhöjning och ett tilluftsdon anpassat för väggar.


 

Ventilerade väggar

Hur tjock blir en ventilerad vägg?
- Distansmattan bygger 7 mm och innanför i rummet byggs en vägg med exempelvis stålreglar och gipsskivor. Med 45 mm stålreglar och ett lager gips blir tjockleken på väggen blir 65-70 mm. Man kan även ha tjockare reglar och fler lager med skivor, tex OSB-skiva eller plywood. Mer info.

Vi har en EW-grund med träreglar och betongskikt, kan ventilera den?
- Ja, vi har en lösning även för EW-grunder. Dessa väggar kan också gå under benämningen Färilagrund. De är uppbyggda av ett 5-7 cm tjockt betongskikt ut mot marken och med en bärande trästomme, som kan vara delvist ingjuten i betongskiktet. I många fall är det tryckimpregnerat virke. Det är en speciallösning som vi för tillfället inte presenterar på vår hemsida. Hör av dig så berättar vi mer.


 

Förslag och Offert

Hur snabbt kan man få en offert?
- Vi försöker göra förslag och offert inom en vecka, det är vår målsättning och oftast kan det gå snabbare. Tiden beror på hur många projekt vi har som är på tur. Är det mer bråttom kan det givetvis bli lite förtur. Se fråga om kostnader nedan för ungefärlig prisbild.

Jag har ingen ritning, räcker det med en enkel skiss?
- Ju bättre underlag vi får desto lättare har vi att göra ett korrekt förslag. En enkel skiss eller måtten på ett på ett fyrkantigt rum är fullt tillräckligt. Men en planritning på hela på hela ytan hjälper oss att se helheten så det blir en effektiv rördragning och placering av fläkten.

Kostar det något att få ett förslag?
- Nej, vi gör förslag och offert utan kostnad.

Vad behöver ni för underlag för att göra ett förslag?
- En måttsatt planritning (ej fotograferad, använd skanner)
- Beskrivning vilka rum som ska ha ventilerade golv och väggar
- Gatuadress och ort
- Uppgifter om befintligt golv, bygghöjd
- Lämplig placering av fläkt
- Kontaktuppgifter till beställare
- Uppgifter om innerväggar, kan det ventilerade golvet monteras under?
- Även bilder kan underlätta vår projektering


Behöver ni komma och titta på mitt golv för att göra en offert?
- Nej, normalt behövs det inte. Det räcker med en ritning och beskrivning på förutsättningarna. Även bilder är en bra hjälp. Företaget som ska montera golvet behöver komma och titta för att göra en korrekt offert på installationen.


Kostnader

Hur mycket kostar ett Jape Ventgolv per m²?
Material till ett ventilerat golv kostar ca 240 kr/m² (300 kr/m² inkl moms) ± 20% beroende på hur stort golvet är. Stora ytor som skolsalar och idrottshallar ligger i det nedre delen av intervallet. Små ytor med många avgränsande väggar ligger i det övre intervallet och ytor under 20 m² ytterligare något beroende på hur jämt upp förpackningarna går åt. Till detta tillkommer fläktpaket (upp till ca 200 m²) på ca 6000-7000 kr (7500-8750 kr inkl moms)  och kostnad för kontroller, täthetskontroll och slutkontroll/injustering, ca 2000 kr (2500 kr inkl moms).

Vilka andra kostnader bör jag räkna med utöver material och montering?

 • Förberedelser. Det kan behövas en flytspackling innan Jape Ventgolv läggs om det är en ojämn betongyta. Kostnaden varierar beroende på yta och tjocklek på spacklet.
 • Kontroller. Kostnad för kontroller om du vill ha det P-märkt är ca 2500 kr/besök exkl. reskostnader, normalt behövs 2 besök (dvs ca 5000 kr). Täthetskontroll innan övergolv läggs och slutkontroll/injustering när hela installationen är färdigställd. Kontrollerna kan utföras vid ett och samma tillfälle om rördragning, fläkt och driftvakt är permanent installerade, man sparar då in ett kontrolltillfälle. Kostnaden kan variera mellan olika kontrollanter
 • Elinstallation av fläkt och driftvakt (tryckvakt och larmlampa). Kostnad är beroende på omständigheter men någonstans från 5000-10 000 kr.
 • Ungefärliga prisuppgifter inkl moms, utan ev rotavdrag.

Vilka övriga kostnader kan jag räkna med vid en installation?
- Det beror på projektets omfattning och hur mycket förarbete som behöver göras.
Exempel:

 • Rivning och förberedelser
 • Avjämning med flytspackel (endas vid ojämna underlag)
 • Slipning av kanter eller hela golv
 • Ventilerad vägg: Spackling av kanter
 • Elinstallation till fläkt och tryckvakt
 • Funktionskontroller, täthetskontroll innan övergolv läggs och slutkontroll med injustering när hela installationen är klar.
 • Övergolv; cellplast, underlagsfoam, spånskiva, parkett, flytspackel, ytskikt.
 • Golvvärme
 • Ventilerad vägg: väggreglar och skivmaterial
 • Ventilerad vägg: omdragning av el i vägg
 • Golvsocklar
 • Trösklar och nivålister
 • Justering eller kapning av innerdörrar.
 • Byte av gamla värme- och vattenrör i golvet (ej krav men bör göras)
 • Byte av ej godkända golvbrunnar (krav för godkänt våtutrymme)

 

Vad kostar installationen?

- I likhet med materialkostnaden så beror tiden för installationen på hur stora ytor det är. Många avgränsande väggar med tätningar och golvkanaler medför mer tid jämfört med stora fria ytor med förhållandevis få avgränsande väggar. Från 2-3 m² per timme upp till det dubbla. Ventilerade väggar tar något längre tid.


 

Leverans


Hur lång leveranstid har ni?
- Det som kan ta tid är projekteringen där vi gör ett förslag och tar fram offert för materialet. Vår målsättning är att göra projekteringen inom en vecka. Tiden beror på hur många projekt vi har på tur. Är det mer bråttom kan det givetvis bli lite förtur. Tycker du det dröjer för länge innan du får förslag så får du gärna höra av dig.
När projekteringen väl är klar kan materialet skickas omgående, vanligtvis tidigast dagen efter beställning. Alla detaljer finns normalt på lager men med reservation om en viss produkt tillfälligt är slutsåld. Leveransen tar sedan 1-3 dagar beroende på var i landet projektet ligger. Om leveransen går till arbetsplatsen är det viktigt att det finns någon på plats som kan ta emot godset.

Hur skickas godset?
- Materialpaketen skickas med PostNord i en sk postbehållare med hjul. Distansmatta, rör, golvkanaler etc levereras stående. Denna postbehållare lastas ur vid leveransen och returneras med samma lastbil. Mindre projekt och styckegods levereras med Schenker.


Material


Vad ingår i materialpaketet?
- Det är allt material som behövs till det ventilerade golvet. Distansmatta, tätningsmaterial, primer, kanaler i golvet, tilluftsdon med filter, sugpunkter, spirorör och rördetaljer, fläkt, driftvakt, rök till kontroller. Skruv och infästningsdetaljer till spirorör ingår inte. Material till övergolv, parkett, spånskiva, cellplast, underlagsfoam, golvsocklar etc. ingår ej.

Jag fick material över vid monteringen, kan jag returnera det?
- Ja, det går bra att returnera material inom 3 månader efter leveransen. Hela förpackningar, rullar, längder går att returnera. Kontakta oss för att godkänna returen. Vi kan ordna returfraktsedel, kostnad för frakten debiteras.

Är det en vanlig Platonmatta i golvet?
- Nej, vi kallar den för distansmatta eftersom Platon är ett konkurrerande varumärke. ”Platonmatta” och Platongolv har dock blivit begrepp i branschen. Principen för just distansmattan är den samma men det skiljer sig något i utformning och mönster. Det är också en annan typ av plast jämfört med andra produkter på marknaden vilket medför att den tål mer belastning. Distansmattan tillverkas av Oldroyd i Norge.
Det är dock stor skillnad på de ventilerade systemen, bland annat är Jape Ventgolv P-märkt av RISE vilket är en kvalitetsstämpel och kan ses som en branschstandard.

Behöver man ventilerade socklar till Jape Ventgolv?
- Nej, all luft går ner i golvet via tilluftsdon som är försedda med filter. Allt annat ska vara helt tätt. Valfria golvsocklar kan användas. Dock bör de fuktsäkras om de monteras mot en fuktig källarvägg med exempelvis en remsa Jape Tätband bakom. Alternativt kan golvsocklar av plast användas.


Montering

Jag vill bli montör, hur gör jag?
- Vi utbildar dig när du ska igång med ett projekt. Vanligen via telefon med monteringsanvisningen och andra dokument som hjälp. Utbildning kan även ske ute på arbetsplatsen. Även privatpersoner som monterar golvet själva kan bli behöriga. Utbildningen kostar inget och tar 30 – 60 minuter. Kostnader för resa kan tillkomma om utbildningen sker ute på ett projekt.

Utför Jape installationer?
- Nej, vi har inga egna montörer men vi har många utbildade företag runt om i landet som vi kan rekommendera. Kontakta oss för rekommenderad montör i ditt område.

Vem kan installera mitt golv?
Ett vanligt byggföretag i närheten av projektet. Det är inget hinder om de inte har monterat Jape Ventgolv tidigare, vi gör en utbildning via telefon eller på plats när projektet startar.
Det finns även utbildade montörer runt om i landet. Vi har för tillfället ingen lista men kontakta oss så hänvisar vi till någon i närheten. Man kan även som privatperson montera golvet själv.

Kan jag som privatperson lägga golvet själv?
- Javisst kan du det. Du får alla instruktioner och material som du behöver för att lyckas. En "normalhändig" hemmafixare brukar klara det utan problem. Montören måste dock vara utbildad och kontrollerna måste göras av en behörig kontrollant för att golvet ska kunna bli P-märkt.

Kan man dela upp monteringen i flera etapper?
- Ja, man kan lägga rum för rum eller dela av ett större rum i mer än en etapp. Man måste då göra en täthetskontroll per etapp innan övergolv läggs. Vissa tätningar kan man göra provisoriskt, exempelvis om distansmattan är öppen längs en kant för att senare skarvas på vid nästa etapp. Slutkontroll utförs när hela installationen är klar.

Jag ska precis i gång och börja montera, var ska jag börja och vilken ordning ska jag ta det?
- Rådet är att följa monteringsanvisningen, hoppa över de delar som inte berör det aktuella projektet. Längst ner på varje sida i monteringsanvisningen finns en ”timeline” med det aktuella steget markerat med rött.

 • Rivning och förberedelser
 • Distansmatta och tätningar på passiva sidor
 • Golvkanaler och detaljer vid till- och frånluftsidorna
 • Täthetskontroll av behörig kontrollant.
 • Övergolv (kan även ske efter rör, fläkt, driftvakt)
 • Tilluftsdon
 • Rör, fläkt, driftvakt (kan även utföras före övergolv)
 • Slutkontroll med injustering av behörig kontrollant.

På vilket håll ska man lägga distansmattan? Långa eller korta hållet i ett rum?
- Funktionsmässigt har det ingen betydelse vilket håll våderna läggs. Oavsett vilket håll ska man vara noga med att de inte överlappar för mycket så att övre våden trycker ner kanten på den undre. Då finns risk att luften inte kan passera. Materialmässigt berör det endast Jape Skarvband och på hur jämnt upp våderna passar i rummet. Generellt går det åt mindre mängd skarvband om våderna läggs på det långa hållet men mängden material räcker oavsett hur distansmattan monteras. Monteringsmässigt är det en fördel att lägga på det korta hållet. Generellt är det enklare att hantera korta längder än långa. När man kapar upp våderna i det aktuella rummet så får en kort våd plats på längden i rummet.


Övergolv


Vilken höjd har Jape Ventgolv?
- Distansmattan som skapar luftspalten är 7 mm. Den totala bygghöjden är beroende på vad man lägger som övergolv, exempelvis 14 parkett direkt på med underlagsfoam mellan så blir den totala bygghöjden 23 mm. Dock bör man ha en tunnare skiva under ett parkettgolv för att öka stabiliteten i golvet. Väljer man spånskiva bör den minst vara 16 mm, total bygghöjd inkl. 2 mm golvmatta blir då 28 mm. I våtutrymmen blir bygghöjden något mer eftersom man måste ha flytspackel bland annat för att skapa fall till golvbrunn, minst 25 mm på den lägsta punkten vid golvbrunnen plus fallet, så det kan bli minst 10 mm till längst bort från golvbrunnen. Total bygghöjd blir då ca 55 mm inkl. klinker. Om man är i behov av högre bygghöjd läggs cellplast för att komma upp till rätt nivå.

Vad menas med golvets bygghöjd?
- Det är den höjd som golvkonstruktionen bygger ovanför betongplattan. Exempelvis så finns det golv med överliggande isolering och träreglar, där är det viktigt att man bygger upp golvet till rätt nivå igen så att ex trappor, dörrar och andra befintliga installationer hamnar rätt. Bland annat golvstosar vid tilluftssidan som behöver kompletteras med förhöjning för att komma upp över färdigt golv.

Hur mycket isolering behöver jag ha i golvet för att få en bra golvkomfort?
- Egentligen ingen alls. Eftersom det är inomhusluft som tas ner i golvet och man tappar bara några grader på vägen genom golvet är isolering överflödigt. Temperaturen är ungefär samma på båda sidorna av isoleringen och då har den ingen isolerande funktion. Vi rekommenderar cellplast i de fall man har lite högre bygghöjd där man behöver komma upp till en viss nivå, dvs att cellplasten är ett distansmaterial. Kvalitet S150 eller S200 rekommenderas. Har man golvvärme i golvet bör man ha isolering under värmeslingorna så att värmen går uppåt och inte neråt.


Kan man bygga en vägg uppe på ett Jape Ventgolv?
- Ja, lätta innerväggar kan ställas direkt på distansmattan. Distansmattan kan förstärkas med sk distansförstärkning vid behov. En lätt innervägg behöver normalt ingen förstärkning. Övergolvet läggs rum för rum. Man kan bygga väggen upp på övergolvet men då ökar risken att ljud av steg kan gå från ett rum till ett annat. Väggar med ljudklassning över 35 dBA och brandcellsavgränsande ska stå nere mot betonggolvet. Anvisning för infästning genom distansmattan finns i monteringsanvisningen och i en detaljerad anvisning samt i frågan här nedan.

Hur gör man om man behöver fästa något genom golvet, t ex. en golvskena till en innervägg?
- Man kan göra på 2 sätt. Första alternativet är vanligaste och lämplig för mindre infästningar, exempelvis spikplugg. Borra igenom golvskena och distansmatta, fyll hålet med tätmassa (Seal & Fix) och slå i spikpluggen. Hålet som borras har samma dimension som spikpluggen så risken för läckage är mycket liten, blir det ett läckage så sugs luften in i golvet så det är ingen risk för försämrad inomhusmiljö. Dock kan funktionen i golvet försämras vid för mycket läckage så ha inte fler infästningar genom distansmattan än nödvändigt.
Andra alternativet är att skära ut en ruta i distansmattan på minst 3 x 3 knopprutor (6 x 6 cm) och sedan försegla mattan mot betongen med Jape Tätband 100 mm, på samma sätt som vid passiva kanter. Därefter görs infästningen någonstans i mitten av denna yta. En ruta med distansmatta kan läggas uppe på tätbandet för att kompensera nivåskillnaden. Denna metod är mindre vanlig och är lämplig vid stora infästningar ex. expanderbultar. Förutsättningen är också att övergolvet inte är på plats.

Vi ska ha tunga maskiner i rummet, hur mycket tål ett Jape Ventgolv?
- Distansmattan tål långtidslaster på över 50 kN/m², det motsvarar ca 5 ton last per m². Räknar man om det till en yta på 10 x 10 cm blir det ca 50 kg. Punktbelastning på en mindre yta fördelas något i övergolvet, ju tjockare övergolv desto större blir fördelning. Man kan förstärka distansmattan antingen genom att lägga distansförstärkning (art nr 51360, 100 st/förp) av plast i knopparna eller använda flytspackel som övergolv. En distansförstärkning klarar ca 500 kg. En normal icke bärande vägg kan monteras på distansmattan utan att den behöver förstärkas.


Enligt parkettillverkaren ska man ha plastfolie under trägolvet. Behöver man det när man har ett Japegolv?
- Nej, du ska inte ha någon plastfolie, bara underlagsfoam. Distansmattan utgör det täta skiktet som skyddar övergolvet från fuktigt underlag. Gäller även för spånskiva.
Även golvvärmeleverantörer brukar föreskriva att man ha plastfolie mellan värmerören och övergolvet, men den ska alltså utelämnas.

Jag vill lägga klinker på mitt Japegolv, hur gör jag då?
- Flytspackla direkt på distansmattan, 25-30 mm beroende på spackelkvalitet och fabrikat. Behöver man komma upp till en viss bygghöjd kan cellplast eller EPS-betong läggas. Fiberduk ska då läggas mellan cellplast och flytspackel. I torra utrymmen kan man även lägga dubbla lager golvgips, detta läggs flytande och limmas ihop med förskjutna skarvar.


 

Övergolv, Golvvärme

Kan man ha golvvärme i ett golv med Jape Ventgolv?
- Ja, det går bra. Men man bör ha isolering mellan värmeslingorna/rören och distansmattan för att minimera värmeförlusten till den luft som ventileras ut. Minst 20 mm cellplast rekommenderas.

Vi har värmeslingor i betongplattan, går det ha Jape Ventgolv då?
- En stor del av värmen kommer följa med luftströmmen ut ur byggnaden så det kommer inte bli någon effektiv eller ekonomisk uppvärmning av huset. Annan typ av uppvärmning får då installeras.

Fungerar ert golv med elburen golvvärme?
• Ja, det fungerar med både el- och vattenburen golvvärme.

Golvvärme med elslingor kan bli ganska varmt, finns det risk att det materialet i golvet tar skada?
- Nej, det är ingen risk. Distansmattan är tillverkad av polypropylen och kan börja påverkas när temperaturen är över 65 ˚C. Ytan i ett golv med golvvärme får inte överstiga 26 ˚C, detta regleras med en termostat och sk systemtemperatur ligger mellan 35 - 45 ˚C.

Vilket är bäst till golvvärmerören: Spårad cellplastskiva eller spårad spånskiva?
Det går bra att använda båda metoderna men om man ska ha parkett rekommenderar vi spårad spånskiva. Då kommer värmerören så högt upp i konstruktionen som möjligt och maximalt med cellplast under. För att golvet ska bli så stabilt som möjligt bör man alltid lägga en spånskiva under parketten, har man då en spårad spånskiva med värmerören så har denna två funktioner. Spår i spånskiva för vändning får då fräsas. Vanlig slät cellplastskiva används då. 
Vid spårad cellplastskica kan spånskivan vara något tunnare, tex. 16 mm.Underlag (btg), förberedelser

Hur jämn måste betongen vara?
- Alla skikt i ett Jape Ventgolv läggs flytande så ojämnheter fortplantar sig uppåt. En tumregel är att om den är tillräckligt jämn för att lägga golvmatta eller parkett så är det tillräckligt bra för ett Jape Ventgolv. ± 3 mm på 2 meter brukar vara den allmänna rekommendationen.
I golv med överliggande isolering är det ofta en grovgjuten ojämn betongplatta. Den måste avjämnas innan Jape Ventgolv läggs. Vanligen gör man det med flytspackel men även finsats av betong och EPS-cement + flytspackel går bra. Sedan lägger man cellplast på distansmattan för att komma upp till rätt bygghöjd. Även släta ytor men som har fall eller är ojämna måste avjämnas.
Om ytan är lite skrovlig men i övrigt rak bör kanterna slipas eller spacklas med cementbaserat spackel (tex Jape Spackel).

Behöver jag ta bort allt lim från den gamla mattan?
- Utmed kanter där tätningar ska monteras måste vara betongren. Är det lim eller färg är det smidigaste att slipa kantslipmaskin med diamantklinga. Även om tätningsmaterialet fäster bra mot en sådan yta så vet man inte hur bra limrester eller färgen sitter. I övrigt behöver inte limrester eller färg tas bort. Det kan dock hämma uttorkningen av betongplattan och det kan vara ett krav an beställaren.

Kan man lägga Jape Ventgolv på klinker?
- Om klinkern sitter bra mot underlaget utan sk bom så går det bra. På glaserat klinker bör man utesluta primern där tätband ska monteras, rengör noga för bästa vidhäftning. Fogar bör dock primas och ev kompletteras med tätmassa (Seal & Fix) om de ligger lägre och risk för läckage finns. Uttorkningen av betongplattan kan påverkas eftersom klinkern är betydligt tätare än en vanlig betongyta. Detaljerad anvisning för detta finns.

Bör man behandla ytorna med något mögeldödande medel innan man lägger golvet?
- Egentligen behövs inte det eftersom ytan kommer ventileras och bli torrare. Därmed finns inga förutsättningar att möglet ska kunna växa vidare och ev lukt följer med luftströmmen ut. Men möglet kommer inte att dö, det faller bara i dvala. Vill man ha den extra säkerheten att möglet verkligen är dött ska ytan behandlas med Jape Mögel-Fri. Men angränsande ytor i närheten av golvet som har risk eller har befintligt mögel bör behandlas med Mögel-Fri, exempelvis väggar av gips eller puts. Mögel-Fri finns i färg- och bygghandeln.


Angränsande ytor och konstruktioner

Jag har en källarvägg som inte ska ventileras men är troligen lite fuktig. Hur gör jag med golvsocklar på en sådan vägg? Trä är ju inte bra.
- Helt rätt, trä bör undvikas där. Fukten kan orsaka påväxt av mögel och rötskador. Man kan sätta Jape Tätband 100 mm bakom för att avskärma. Även kanten på övergolvet skyddas då. Dessa extra tätband ingår normalt inte i materialpaketet utan beställs separat. Ett annat alternativ är socklar av plast.

Min träsyll luktar, kan jag ventilera en bit upp på väggen för att få bort den lukten?
- Om syllen luktar bör den bytas. En ventilering gör att symtomen kan försvinna eller minska men själva grundproblemet kvarstår. Man bör inte blanda in befintliga konstruktioner i ett ventilerat golv. Risk för läckage utifrån med dålig funktion och kalla golv som följd. Även om vi inte rekommenderar det så är det en bättre lösning att montera och täta en remsa längs väggen och ventilera den, då blir det en separat del och påverkar inte golvets funktion.


 

Fläkt och ventilation

Låter fläkten mycket?
- Jape Fasadfläkt STD är en mycket tyst radialfläkt, 46 dBA. Man kan jämföra det med en utedelen på en luft-luft värmepump. Vanligtvis är det inga problem med ljudnivån men eftersom den ska vara i drift hela tiden kan den vara störande om den placeras allt för nära uteplatser. Den bör inte heller placeras i närheten av t.ex. sovrum då det kan uppstå brusljud vid t.ex. spjäll. Invändigt monterad fläkt bör byggas in och isoleras. Mer information om hur man undviker ljud från fläkten finns här.

Kan man ha ett golv utan fläkt?
- Ett golv utan fläkt är vad vi kallar ett passivt golv, det är inget ventilerat golv. Distansmattan kommer skydda övergolvet från den fuktiga betongytan men utan fläkt finns det ingen drivkraft att få bort den fuktiga luften. Många monterar ett sk passivt golv med öppna kanter i tron att ytan ska ventileras, tanken är att den fukt som är under distansmattan kommer ut i rummet och sedan tar  allmänventilationen i huset ta hand om. Det gör den till en viss del men ofta skapar detta istället problem, dels kan lukt, emissioner och radon komma upp i rummet. Och dels kan fuktig luft komma ner i spalten under perioder med hög luftfuktighet (sommar och tidig höst), när den fuktiga luften möter en kall betongyta så blir det kondens. Det kan alltså skapas ett problem med denna typ av golv. Det är betydligt bättre att försegla kanterna (på samma sätt som utmed de passiva sidorna i ett Jape Ventgolv), då kan det inte komma in eller ut någon luft. Det ställs stora krav på att ett passivt golv är helt tätt eftersom det inte råder undertryck under distansmattan. Detta gäller även väggar.

Vad är det för dimension på röret till fläkten och hur gör man hålet?
- Röret ut är 80 mm så hålet behöver vara lite större. Är det en gips/trävägg brukar det inte vara några större problem, hålsåg eller sticksåg brukar funka bra. Men är det murat kan det vara mer besvärligt. Ett sätt är att hyra en maskin med en borrkona i rätt diameter. Ett annat alternativt är att ta en slagborrmaskin med ett långt betongborr och borra många hål i ring och knacka ut mittendelen. Är det gjuten betong bör man anlita en håltagningsfirma. Ett tredje alternativ är att utnyttja en befintlig tilluftsventil, då får man komplettera med ny tilluft i exempelvis i en fönsterkarm.

Kan man koppla golvet till befintlig frånluftsfläkt eller ett FTX ventilationsaggregat?
- Man bör ha en separat fläkt till golvet. Främst på grund av driftsäkerheten och att det ibland kan vara svårt att få funktion om man kopplar in golv på samma rörstam som allmänventilationen. Det är stor skillnad i tryckfall i en frånluftsventil i taket och ett ventilerat golv, så placeras de efter varandra så är det svårt att ställa in och lätt att senare få obalans. Men väljer man ändå att använda samma fläkt som övrig ventilation i byggnaden så måste man förgrena så tidigt som möjligt och ha en egen dragning till golvet och spjäll till båda förgreningarna. Så det kan funka men inget vi rekommenderar.
Sedan beror det på vad det är för typ av aggregat, är det en roterande värmeväxlare som ofta används i större byggnader så kommer en del av luften tillbaka in i byggnaden igen. I det fallet så måste det vara en separat fläkt direkt ut. Ett Jape Ventgolv utan separat fläkt kan inte P-märkas.

Kan jag koppla bort fläkten när fukten i golvet är borta?
- I princip skulle man kunna göra det men det är inget vi rekommenderar. Har det tidigare varit fuktproblem så är det sannolikt att det kommer tillbaka om inte ytan ventileras. Betongplattans konstruktion är fortfarande den samma. Dessutom kan det bli problem med lukt, emissioner och radon. Om man ändå väljer att koppla bort fläkten får tilluftsdonen förslutas så luft från golvet förhindras att komma ut i rummet. Golvet kommer då bli som ett passivt golv med förseglade kanter. Eventuell P-märkning slutar då att gälla.

Hur länge håller en fläkt? Finns det någon garanti?
- Mycket svårt att svara på. Vi har haft samma modell av fläkt sedan mitten av 90-talet och det är relativt få ersättningsfläktar som har sålts. Så normalt håller den länge. Fläkten har 2 års produktgaranti.

I rördragningen från golvet till fläkten kan jag inte få till en så lång rak bit som det står i monteringsanvisningen. Hur ska jag göra?
- Den raka biten rör ska vara där mätpunkten ska borras, detta för att luften ska hinna återfå en sk rak strömning. Direkt efter en böj eller anslutning kan luften vara lite turbulent så att mätvärdet blir osäkert. Men ibland finns det inte tillräckligt med plats för att få till det raka röret, exempelvis när det är många sugpunkter eller T-rör på ett och samma ställe, så lång sträcka som möjligt gäller då. Detta ska noteras som en avvikelse i slutkontrollen. Man får acceptera att mätvärdet inte är helt tillförlitligt. Det viktigaste är att luft kommer ner i golvet (testas med rök vid slutkontrollen), då är det funktion.

Jag har en fläkt redan, kan jag använda den?
- Kravet för att få systemet P-märkt är att det ska vara en separat fläkt. Så om fläkten har tillräcklig kapacitet så går det bra. Tänk på att en begagnad fläkt kan ha en begränsad livslängd. Fläkt som även används till annan ventilation bör inte användas.


Kontroller och P-märkning

Jag vill bli kontrollant, hur gör jag?
- Jobbar du med husbesiktningar eller ventilation kan du bli behörig kontrollant. Då utbildar vi dig inför det första projektet. Antingen via telefon eller ute på ett projekt. Hör av dig så berättar vi mer.

Kan man göra täthetskontrollen själv?
- Ja, men då kan inte golvet bli P-märkt och intyg utfärdas inte. Anvisningar finns i monteringsanvisningen.

Hur mycket får det läcka? Hur mycket otätheter får/kan det vara i ett golv?
- Målsättningen är att det ska vara helt tätt, ju mer det läcker desto sämre funktion får golvet. Luften tar alltid den lättaste vägen, så går luften in nära en sugpunkt så vill den inte ta den långa vägen från tilluftsdonet. Täthetskontroll görs alltid innan det är för sent, dvs innan övergolvet läggs på golvet eller innan en ventilerad vägg byggs igen. Då kan otätheter lokaliseras och tätas. Om det ändå skulle råka vara några otätheter så sugs luften in i golvet och därmed finns ingen risk att otjänlig luft från golvet läcker ut i rummet så länge fläkten är i drift. Men det finns egentligen inget mått på hur mycket det får läcka, så lite som möjligt helt enkelt.


 

Underhåll, drift och skötsel


Hur mycket kostar det att driva ett Jape Ventgolv?
- Fläkten är på 25 W så driftskostnaden när det är normala elpriser är 250 - 300 kr per år.

Min fläkt har stannat, kan man byta den?
- Ja, det kan du göra. Det är relativt enkelt och du behöver bara byta bakstycket med fläkthjulet. Vi har bara en typ av fläkt: G2S097-DB03-01. Kontakta oss så kan du beställa en ersättningsfläkt. Instruktioner hur du byter fläkten följer med ersättningsfläkten.
Vissa typer av enklare elarbeten får man utföra själv utan behörighet, men bara om man har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Vår bedömning är att detta är en enklare typ av elarbete men är du osäker så bör du ta hjälp av en behörig elektriker. Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida: www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/detta-far-du-gora-sjalv/. Byte av fläkt kan även behövas om det kommer missljud från den.

Hur ofta ska man byta filter?
- Det är tvättbara filter i tilluftsdonen så de behöver inte bytas, bara rengöras. Detta ska göras vart annat år samtidigt som man gör en funktionstest. I utrymmen med mycket damm bör rengöring av filter ske med tätare intervaller, dvs efter behov. Filtret sitter lättillgängligt, bara att ta bort fronten på tilluftsdonet och lyfta bort det. Är filtret defekt på något sätt behöver det så klart bytas ut.

Finns det risk att det kommer ner damm i golvet och täpper till?
- Det sitter filter i tilluftsdonen. Om de är korrekt monterade så kommer det inte ner något damm i golvet. Däremot kan det fastna damm på/i filtret, är det extremt mycket så kan det hindra luften att komma ner i golvet. Filtren ska kontrolleras och rengöras minst en gång vart annat år. I utrymmen med mycket damm får de rengöras med tätare intervall efter behov. Det finns även möjlighet att ha dubbla filter i Jape Tilluftsdon Golv så att det första filtret i fronten går att rengöras med dammsugare utan att tilluftsdonet behöver demonteras.


Övrigt

Jag har redan ett golv med sån där knoppmatta och ventilerade socklar, men ingen fläkt. Kan jag bygga om det till ett Jape Ventgolv utan att riva upp det?
- Du har vad vi kallar ett passivt golv med öppna kanter. Det går att komplettera men det är inget vi rekommenderar. Eftersom det är en befintlig konstruktion och man inte vet hur det ser ut nere i golvet längs kanter och i trösklar till andra rum kan det vara svårt att få funktion i golvet. Förutsättningen är att man kan täta de öppna kanterna utan att riva golvet, ofta räcker det med att ta bort golvsocklarna. I ett rektangulärt rum tätas långsidorna och en av kortsidorna där sugpunkten ska sitta. Tätningen kan göras med måttlig mängd tätskum samt tätmassa (Seal & Fix). Tilluftssidan där luften ska gå ner i golvet förses med filter och en ventilerad sockel. Kontakta Jape Ventgolv så sätter vi ihop ett materialpaket som passar ditt golv. Är det ett klickgolv och det finns det möjlighet att ta upp och återmontera det kan man bygga om golvet helt och hållet till ett Jape Ventgolv. Ett sådant golv går dock inte att P-märka. Som sagt, inget som rekommenderas.

Jag har ett golv uppbyggt med reglar, kan jag koppla på en fläkt på det?
- Man bör undvika ventilera en befintlig konstruktion, det är svårt att ha kontroll var luften kommer in och om hela ytan verkligen blir ventilerad. I värsta fall sugs uteluft in i konstruktionen med kalla golv till följd. Inget vi rekommenderar alltså men om man ändå vill göra det så kan exempelvis Japes tilluftsdon och fläkt användas.

Har ni verkligen fått in alla dessa frågor eller har ni bara hittat på dem?
- Både och faktiskt. Vi har listat så många vanliga och ovanliga frågor vi har kunnat kommit på och sedan gjort utförliga svar på dem. Vissa är helt riktiga och helt verkliga frågor/svar, som vi förstås har avidentifierat. Just denna fråga är påhittad...
Saknar du svar på just din fråga är du välkommen att ställa den till info@ventgolv.se eller i vårt kontaktformulär.