Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Luftflöde i golv

Hela ytan blir garanterat ventilerat.

Jape Ventgolv är försett med tryckutjämnande kanaler på både till- och frånluftsidan. Detta medför att luften som går ner i golvet via tilluftsdonet och fördelar sig över hela golvets bredd för att sedan vandra över till motstående sida. Där samlas luften ihop i en tryckutjämnande kanal och transporteras bort via en spirokanal med hjälp av en fläkt. Det är förhållandet mellan den tryckutjämnande kanalen och distansmattans relativt höga motstånd som gör att luften fördelar sig jämnt i golvets bredd. Ju högre hastighet luften har desto högre blir tryckfallet. Både före och efter en förträngning, exempelvis en vägg som står tvärs flödesriktningen, är det luftflöde i hela golvets bredd. Givetvis är lufthastigheten mindre längst in i ett hörn jämfört med den smalaste delen av passagen. Man kan jämföra hindret i golvet med en sten i en fors, vattnet smiter förbi lite snabbare och återgår till samma spår direkt efter.

Tester med spårgas har visat att det är full funktion i golvet även om 4/5 av bredden är avgränsad av en vägg.

Luftflödet i golvet ska räknas med som en del av byggnadens hela ventilationsflöde. Luftflödet i ett Jape Ventgolv projekteras till 18 m³/h per 100 m².I byggnader med självdragventilation kan kompletterande tilluftsventiler eller mekanisk frånluftsventilation behövas.