Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Punktsug

Jämförelsetabell för cirkulärt rör och rektangulärt Jape Punktsug

 

 

 

80 mm spiro

Jape Punktsug

Egenskaper

Cirkulärt spirorör Ø 80 mm, galvat stålplåt. Längd 2 m och kan kapas eller förlängas efter behov.

120 x 25 mm. Längd: 2,2 m + justerbar övre del. Total längd 2,3-3,3 m. Anslutning mot rum eller mot vägg.

Area

ca 70 m²

ca 50 m²

Inbyggnad

Galvat rör som i de flesta fall behöver byggas in. Minsta inbyggnadsmått är ca 120 x 120 mm. Lucka/lock behövs vid mätpunkt och spjäll.

Vitlackerad och färdig vid monteringen. Behöver inte byggas in.

Placering

Placeras ofta i ett hörn i rummet eftersom det bygger ut från väggen och i de flesta fall byggs in. Maximal sträcka golvkanal i sidled är 5 meter.

Oskrymmande och kan placeras nästan var som helst var på en vägg utan att störa. Detta kan innebära färre sugpunkter än med cirkulärt rör då dessa ofta placeras i hörn. Maximal sträcka golvkanal i sidled är 5 meter.

Spjäll

Spjäll kan monteras på vägen upp från golvet eller innan t-rör eller fläkt. Lämplig i projekt med en sugpunkt.

Spjäll monteras på 80 mm. Om det endast är en sugpunkt behöver anslutande rör först gå in i rummet för att få plats med spjäll.

Mätpunkt

Borras i röret av kontrollanten vid injusteringen.

Förborrat hål på ena sidan. Kan även borras i anslutande rör.

Ekonomi

Lägre materialkostnad för rör mm. men totalkostnaden blir troligen högre eftersom den vanligtvis byggs in.

Högre materialkostnad jämfört med 80 mm spiro. Fler sugpunkter behövs. Ingen kostnad för inbyggnad.

Användning

Kan användas i de flesta projekt.

Lämplig i exempelvis skolor och andra offentliga byggnader.  Normalt ej för ventilerade väggar.

Montering

Cirkulära rördetaljer med gummitätning som skarvas ihop och förankras med skruv. Kan i de flesta fall demonteras.

Delar monteras ihop med montagelim och skruv/popnit. Kan ej demonteras. Ansluts till 80 mm spirorör.

Begränsningar

Skrymmande.

Större risk för störande ljud på grund av liten tvärsnittsarea och att kanalen normalt inte byggs in.

Varianter

-

Finns även som vandalsäker för t.ex. skolor och idrottshallar.

1,8 m justerbar anslutning för takhöjd mellan 3,3-3,9 m