Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Vanliga frågor FAQ

- Hur mycket kostar ett Jape Ventgolv per m²?
Material till ett ventilerat golv kostar ca 220 kr/m² ± 20% beroende på hur stort golvet är. Stora ytor som skolsalar och idrottshallar ligger i det nedre delen av intervallet. Små ytor med många avgränsande väggar ligger i det övre intervallet och ytor under 20 m² ytterligare något beroende på hur jämt upp förpackningarna går åt. Till detta tillkommer fläktpaket (upp till ca 200 m²) på ca 6000-7000 kr och kostnad för kontroller, täthetskontroll och slutkontroll/injustering, ca 2000 kr. Moms tillkommer på alla priser. Se mer information om kostnader här

- Låter fläkten mycket?
Jape Fasadfläkt STD är en mycket tyst radialfläkt, 43 dBA. Man kan jämföra det med en utedelen på en luft-luft värmepump. Vanligtvis är det inga problem med ljudnivån men eftersom den ska vara i drift hela tiden kan den vara störande om den placeras allt för nära uteplatser.  Den bör inte heller placeras i närheten av t.ex. sovrum då det kan uppstå brusljud vid t.ex. spjäll. Invändigt monterad fläkt bör byggas in och isoleras. Mer information om hur man undviker ljud från fläkten finns här.

 - Kan jag som privatperson lägga golvet själv?
Ja, visst kan du det. Du får alla instruktioner och material som du behöver för att lyckas. En "normalhändig" hemmafixare brukar klara det riktigt bra. Montören måste dock vara utbildad och kontrollerna måste göras av en behörig kontrollant för att golvet ska kunna bli P-märkt. 

- Kan jag koppla golvet till befintlig fläkt?
I princip ja men generellt nej, man bör undvika det. För att upprätthålla driftsäkerheten ska man ha en separat fläkt till det ventilerade systemet. Det ventilerade golvet kan annars slås ut helt om ett frånluftsdon i allmänventilationen ändras. Ett Jape Ventgolv som inte har separat fläkt kan inte P-märkas.