Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Kostnad

Materialpaket Jape VentgolvInget golv är det andra likt, därför projekteras varje enskilt objekt och anpassat materialpaket offereras. Det är viktigt att vi får så bra underlag som möjligt innan vi påbörjar projekteringen, se kontakt/förfrågan vilket underlag vi behöver

Kostnaden hamnar på ett normalt golv kring 220 kr/m² (275 kr/m² inkl moms) ± 20% beroende på storlek och avgränsande väggar. Ju mer väggar desto mer tätningsmaterial och kanaler går det åt. Vid små rum och många avgränsande väggar ökar m²-kostnaden upp till 20% och i vissa fall mer. Exempel på sådana ytor är rum i källare med murade väggar som står mot underlaget. Stora ytor som idrottshallar, skolsalar och liknande ligger i det nedre spannet. Bostadshus där hela eller större delen av ytan ventileras ligger kring normalkostnaden.

I materialpaketet ingår:
- Distansmatta
- Tätningar
- Kanaler vid till- och frånluftsidorna
- Tilluftsdon och sugpunkter

Utöver m²-kostnaden tillkommer fläktpaket. Det är ungefär samma fläktpaket till 20 m² som det är till 200 m². Denna kostnad ligger kring 6000-7000 kr (7500-8750 kr inkl moms) och är beroende på hur många sugpunkter och hur mycket rördragning som behövs. Vid ytor större än 200 m² krävs det fler fläktar eller en större gemensam fläkt.

I fläktpaket ingår:
Fläkt
Spirorör och rördetaljer
Tryckvakt och larmlampa

För att ett Jape Ventgolv ska bli P-Märkt behövs det 2 kontroller. Täthetstest innan övergolv läggs och slutkontroll/injustering när allt är klart. Dessa kontroller uförs av någon av våra behöriga kontrollanter.