Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Snabbkalkyl

Hur mycket kostar ett Jape Ventgolv

Välkommen till snabbkalkylen för Jape Ventgolv.
Snabbkalkylen är inte helt mobilanpassad, fungerar bäst på dator.

 

6. Summering
Priser är angivna med eller utan moms, detta ställs in i rutan "Typ av kund"

Ventilerat golv/vägg Här summeras allt material som finns i golvet eller väggen, exempelvis distansmatta, tätningar, kanaler vid till- och frånluftsidorna, stosar och tilluftsdon.
pris/m² Kostnad per m² för jämförelse. Eftersom fläktpaketet är ungefär samma oberoende storlek på projektet så räknas inte denna del med i pris/m².
Fläktpaket Summering av övrigt material, exempelvis fläkt, sugpunkter, rör och rördetaljer, driftlarm.
Frakt  Fraktkostnaden är beroende på projektets storlek och var i landet det ska levereras.
Komplett materialpaket Total kostnad för Jape Ventgolv
Täthetskontroll Kontroll innan övergolv läggs, debiteras av kontrollanten.
Slutkontroll/injustering Kontroll när hela installationen är klar, debiteras av kontrollanten.
Total summa Total kostnad för Jape Ventgolv inklusive kontroller.

 
Beräknad monteringstid: från 2-3 m²/timme upp till det dubbla. 


Övriga kostnader som kan förekomma i ett projekt med Jape Ventgolv, förutom själva monteringen.

 • Rivning och förberedelser
 • Avjämning med flytspackel (endas vid ojämna underlag)
 • Slipning av kanter eller hela golv
 • Ventilerad vägg: slipning och spackling av kanter
 • Elinstallation till fläkt och tryckvakt
 • Övergolv; cellplast, underlagsfoam, spånskiva, parkett, flytspackel, ytskikt.
 • Håltagning
 • Golvvärme
 • Ventilerad vägg: väggreglar och skivmaterial
 • Ventilerad vägg: omdragning av el i vägg
 • Golvsocklar
 • Trösklar och nivålister
 • Justering eller kapning av innerdörrar.
 • Byte av gamla värme- och vattenrör i golvet (ej krav men bör göras)
 • Byte av ej godkända golvbrunnar (krav för godkänt våtutrymme)
 • mm